Amorteringskapital

Definition av Amorteringskapital

Amorteringskapital är Beloppet som skall betalas månatligen för att amortera på lånet. Amortering handlar om att man från början betalar mer ränta än kapital, för att tiden framåt betala alltmer kapital och mindre ränta. Amorteringskapital är den summan som betalas för att lånet är amorterat, istället för att göra ett oamorterat lån.

Exempel på sammanhang

”Som vi kan se ur kontraktet binder du dig att betala 3500 kronor per månad som amorteringskapital för ett 10-årigt lån.”

I april 2016 presenterade Finansdepartementet en lagrådsremiss om översyn av amorteringskravet på bolån. Lagförslaget syftar till att säkerställa en högre amorteringsgrad, genom att höja amorteringskravet från nuvarande 20 procent över ett antal steg till 30 procent av kreditbeloppet under tre års tid. Genom detta lagförslag föreslås ytterligare höjning av amorteringskapitalet för blivande bostadsköpare.

Relaterade ord

  • Avskrivningskapital
  • Avskrivningstillgångar
  • Amorteringsmedel
  • Avskrivningsmedel
  • Amorteringsfond
  • Avskrivningsfond