Amorteringsgrad

Definition av Amorteringsgrad

Amorteringsgrad är det årliga belopp som ska amorteras från de skulder som en företag, organisation eller individ har. Amorteringsgraden är ett mått på förhållandet mellan det summan av samtliga årliga amorteringar och skulden totalt.

Exempel på Amorteringsgrad

Ett företag bygger upp en kapitalbas på 10 miljoner kronor genom att låna 6 miljoner kronor. Om det årliga amorteringsbeloppet är 2 miljoner kronor, då är företagets amorteringsgrad 20 %.

2020 väckte opinionen debatt om en sänkning av amorteringsgraden, efter att regeringen beslutat att öka bolånetakten från 15% till 20 % för att stödja den ekonomiska verksamheten under den globala pandemin.

Relaterade ord

  • Avskrivningsgrad
  • Betalningsgrad
  • Upplåningsgrad
  • Kapitalandel
  • Återbetalningsgrad