Amorteringsgradskrav

Definition av Amorteringsgradskrav

Amorteringsgradskrav (ARB) är en bestämmelse som finns i lag som kräver att banker antingen ska amortera en viss andel (andelen är ett procenttal) av lånet, eller ska säkerställa att låntagarens skuldintäkter inte överskrider vissa gränser. Detta görs för att skydda låntagaren från att ta för stora lån.

Exempel på Amorteringsgradskrav i ett sammanhang

Exempelvis kunde Finansinspektionens nya bestämmelser om amorteringsgrad 2018 innebära att bankerna måste amortera minst 15 % (samt en ytterligare 2 procent om det totala skuldbeloppet hamnar över 500 000 SEK).

Uppmärksammade händelser där ordet förekommit

I juni 2018 fattade Finansinspektionen beslut om nya bestämmelser om amorteringsgrad 2018. Dessa bestämmelser innebar att bankerna måste ange säkerhetsmarginaler som bör vara 8 procent eller 15 procent av lånesummer, beroende på den totala skuldbeloppet.

Relaterade ord

  • Avbetalningskrav
  • Betalningsgrad
  • Amorteringskrav
  • Avskrivningsgrad
  • Avskrivningskrav