Amorteringsgaranti

Definition av Amorteringsgaranti

En amorteringsgaranti är ett avtal mellan låntagaren och långivaren, där låntagaren garanterar att de kommer att betala av de obligatoriska amorteringsbeloppen. Amorteringsgarantin är ett försäkringsföretag som garanterar att lånet ska återbetalas enligt de villkor som är angivna i låneavtalet.

Exempel på ordet i ett sammanhang

”John hade en amorteringsgaranti som garanterade att han skulle betala tillbaka det lån han tog ut från banken.”

Under 2020 har flera banker erbjudit amorteringsgarantier via sina betalserviceappar för att hjälpa kunder som genomgått ökade kostnader på grund av COVID-19-pandemin.

Relaterade ord

  • Återbetalningsgaranti
  • Betalningsskydd
  • Avbetalningsskydd
  • Kreditförsäkring
  • Avbetalningsförsäkring