Amorteringsformer

Definition av Amorteringsformer

Amorteringsformer beskriver de olika metoder som används för att ackumulera betalningar för att betala av ett lån. Amorteringsformer kan inkludera fastränteamortering (fixerad ränta med fasta amorteringar), stegamortering (stegvis amortering som ökar beroende på den finansiella situationen) samt annuitetsamortering (som kombinerar ränta och amortering).

Exempel på Amorteringsformer

Många banker erbjuder sina kunder olika amorteringsformer att välja mellan. Till exempel har en bank annonserat att de erbjuder de som lånar pengar ett alternativ mellan fastränteamortering och annuitetsamortering.

Under den våldsamma ekonomiska krisen 2008 tillkom det en rörelse bland låntagare och myndigheter för att ändra de stegamorteringsskyldigheter som några personer hade på grund av deras finansiella situation. Denna rörelse gjorde att de som inte hade råd att betala sina lån i stora summor istället kunde förhandla med banken om en annan typ av amorteringsform.

Relaterade ord

  • Avbetalningsformer
  • Upplåningsformer
  • Betalningsformer
  • Inlösningsformer
  • Återbetalningsformer
  • Inbetalningsformer