Amorteringsbas

Definition av Amorteringsbas

Amorteringsbas är en återbetalningsplan för lån. Det kan vara en fast amorteringskostnad per månad, ett bestämt antal månatliga betalningar för att täcka hela skulden eller kombination av båda. Amorteringsbasen kan även minska med hänsyn till rörlig ränta, som innebär att månadsbeloppet på grund av amorteringen ökar eller minskar beroende på ränteutvecklingen.

Exempel på sammanhang

En person bestämde sig för att ta ett banklån med en amorteringstid på fem år och en amorteringsbas. Amorteringskostnaderna för banklånet varade i fem år totalt och omfattade den första månatliga amorteringsbetalningen och de följande 11 månatliga betalningarna efter den första betalningen.

År 2020 beslutade regeringen att fastställa en amorteringsbas i sex månader från 1 april till 31 september 2020, vilket gav hyresgästerna en skyddsnät om de inte kunde betala hyresavgifterna på grund av coronavirus pandemin.

Relaterade ord

  • Avskrivningsgrund
  • Amorteringsunderlag
  • Avskrivningsunderlag
  • Amorteringsbotten
  • Avskrivningsbotten