Amorteringsår

Definition av Amorteringsår

Amorteringsår är en ekonomisk term som syftar till organisationens årliga betalning för att minska kvarvarande skuld på ett lån eller ett kreditarrangemang. Amorteringen är den del av det årliga betalningsbeloppet som går direkt till att betala av lånet, samtidigt som ränta och avgifter också ska betalas.

Exempel på Amorteringsår

Ett företag tar upp ett lån med en räntesats på 5%, ett kreditgräns på $50,000 och ett amorteringsschema som gör att lånet ska betalas tillbaka inom fem år. De första två åren betalar de tillbaka $10,000 per år och de sista tre åren betalar de $11,000 per år för att amortera lånet. Varje år utgör amorteringsdelen av lånet ($10,000 eller $11,000) det amorterade året.

Uppmärksammade händelser

2018 tog det Irakiska parlamentet ett viktigt steg mot att stödja den nationella drömmen om en sekulär stat. Parlamentet infördes en ny amorteringstakt som sänkte boräntan från 6% till 3%, vilket skulle minska statens skuld med 655 miljarder dollar inom en föreslagen tidsram på sex amorteringsår. Sammanfattningsvis, denna händelse utnyttjade Amorteringsåret som ett sätt att lösa Iraks finansiella problem.

Relaterade ord

  • Avskrivningsår
  • Betalningsår
  • Inbetalningsår
  • Återbetalningsår
  • Upplösningsår