Återbetalningsförmåga

Definition av Återbetalningsförmåga

Återbetalningsförmåga är förmågan att betala tillbaka lån eller skulder som har tagits ut. Det avser att man har råd att tillbaka det pengar som är skuld under en längre tidsperiod.

Exempel i sammanhang

Man nämner ofta återbetalningsförmågan då det diskuteras kring ämnet ekonomi och företagande. Exempelvis att företag som är beroende av lån ska ha en god återbetalningsförmåga för att säkerställa att fullfölja sin ekonomiska förpliktelse.

Inför 2021 införde EU nya lagar och regelverk som syftar till att skydda konsumenter och uppmuntra ansvarsfullt kredittagande. För att skydda konsumenterna införde EU ett system, kallat “payment services directive (PSD2)”, som sysselsätter bankerna med att verifiera och godkänna låntagares återbetalningsförmåga.

Relaterade ord

  • Betalningsförmåga
  • Återbetalningskapacitet
  • Betalningskraft
  • Reparationsförmåga
  • Återbetalningsstyrka