Säkerhetskrav

Definition av Säkerhetskrav

Säkerhetskrav är villkor som definierar de egenskaper ett ekonomiskt system måste ha för att skydda den information som ingår, samt uppfylla andra typer av krav som är relevanta för att säkerställa systemfunktionalitet och skydd mot cyberattacker. Säkerhetskrav kan även användas när det gäller att styra företags ekonomiska risker.

Exempel på Säkerhetskrav

Säkerhetskrav kan inkludera princip som kontroll över åtkomst, datasäkerhet, identitetshantering, loggning och återställning av data, säker anslutning till nätverk och skiljande och hemlighållande av viss information.

I juni 2017 stod det klart att de amerikanska finansieringsmyndigheterna publicerat nya säkerhetskrav som uppmanade företag och organisationer att anpassa sina system för att skydda dem mot cyberattacker. Detta kom efter en hel del dataöverföringar som begicks genom många organisationers system runt om i världen.
Dessutom tilldömdes den amerikanska regeringen ett bötesbelopp på 136 miljoner dollar i maj 2019 för att ha brutit mot US-lagstiftning i samband med sina säkerhetskrav.

Relaterade ord

  • Säkerhetsföreskrifter
  • Säkerhetsstandarder
  • Säkerhetsregler
  • Säkerhetskriterier
  • Säkerhetsnormer
  • Säkerhetsbestämmelser