Räntejustering

Definition av Räntejustering

Räntejustering är att förändra räntan som gäller för en låntagare. Det sker vanligtvis så att långivaren, som är bonden, anpassar räntan baserat på current önskemål och marknadsförutsättningar. En räntejustering ger både långivaren och låntagaren fördelar. För bonden innebär det att han kan säkra sin investering genom att anpassa räntan till fördelaktiga nivåer. För låntagaren innebär det att han kan få en mer önskvärd ränta, vilket sjunker kostnaderna för ett lån.

Exempel på Räntejustering

Riksbanken bestämmer ofta riktlinjer för lånräntor som stöder den stabila utvecklingen av ekonomin. Nyligen har räntan justerats till att ligga under 1 %, för att stödja ekonomisk tillväxt.

Riksbanken har nyligen reviderat sin styrränta från -0,25% till -0,5%, vilket är den lägsta nivån någonsin. Syftet med detta var att säkerställa stabilitet i den svenska ekonomin under coronapandemin.

Relaterade ord

  • Uppräkning
  • Upphöjning
  • Uppskjutning
  • Förändring
  • Anpassning
  • Justering
  • Revidering
  • Korrigering
  • Omprövning