Omförhandla

Definition av Omförhandla

Omförhandla är ett verb som används för att beskriva att man förnyar och justerar villkoren i ett avtal eller en uppgörelse. Det kan innebära att man tar bort några punkter helt eller ändrar dem, eller att det läggs till några, som blev överenskomna efter att överläggningar hade avslutats.

Exempel på Omförhandla i sammanhang

Ett exempel på hur man kan omförhandla i verkligheten är när två parter försöker lösa en konflikt. Om parterna inte är nöjda med villkoren, kan de diskutera för att nå fram till nya överenskommelser.

Nyligen omförhandlade USA och Kina sina företagsjuridiska förhållanden under en högt uppmärksammad ceremoni. Under ceremonin presenterade de två parterna en överenskommelse som omfattar olika marknadsregler, rättvis handel och andra punkter som de har kommit överens om.

Relaterade ord

  • Förhandla om
  • Förhandla om igen
  • Förnya förhandlingar
  • Uppdatera förhandlingar
  • Revidera förhandlingar
  • Komma överens om nytt avtal
  • Komma överens om nya villkor
  • Återförhandla