lån med försenad amortering

Definition av lån med försenad amortering

Lån med försenad amortering är en typ av lån som innehåller ett provisionsavtal som kräver att låntagaren betalar av sina rater först efter en viss period, till exempel när den nödvändiga säkerhetstiden har löpt ut. Perioden kan variera beroende på typer av lån och andra faktorer. Låntagaren slipper betala räntan men måste betala principalen vid slutet av perioden.

Exempel på lån med försenad amortering

Ett vanligt exempel på ett lån med försenad amortering är ett hypotekslån, där en garanti är kopplad till räntan. Låntagaren har bara skyldighet att betala räntan under en viss tid, efter vilken de måste slutföra den först betalade principalen plus föregående års ränta.

Den brasilianska statliga oljebolaget Petrobras har gjort sig skyldig till brott mot allmänt gällande lagstiftning vid användning av lån med försenad amortering för att finansiera egna projekt. Det har lett till att Petrobras anklagats för bedrägeri.

Relaterade ord

  • Uppskovsbelåning
  • Försenad amortering av lån
  • Uppskovslån
  • Försenad amortering
  • Uppskovsbetalning