Bolåneränta

Definition av Bolåneränta

Bolåneränta är interest rate eller ränta som används för att bestämma beloppet man ska betala varje månad för att betala ett bostadslån. Den består oftast av två delar: den allmänna räntan som är baserad på den generella marknadsräntan, och en rabatt som är baserad på låntagarens kreditvärdighet. Räntan ändras ibland beroende på rörlig eller fast ränta.

Exempel på Bolåneränta i ett sammanhang

”Ett viktigt beslut man måste fattas när man ska ta ett bostadslån är vilken Bolåneränta man ska välja.”

Uppmärksammade händelser kring Bolåneränta

Under 2020 har den svenska Riksbanken satt ett historiskt lågt styrräntenivå som lyft upp bolåneräntorna för att höja konsumtionen i Sverige.

Relaterade ord

  • Hypotekränta
  • Låneränta
  • Fast ränta
  • Fastighetslån
  • Bostadslån