Bindningstid

Definition av Bindningstid

Bindningstid är ett samlingsnamn för en företags eller myndighets kontrakt till en levererant, t.ex. för att få en bestämd mängd av ett visst produkt eller tjänst. Kontraktet ger leverantören skydd i ett visst antal år, som ofta kallas bindningstid, och bygger ofta på att af de nödvändiga ingångsvillkoren är förhandlade direkt mellan parterna.

Exempel på Bindningstid

Till exempel kan en kommun teckna ett kontrakt med en telefonleverantör för att erbjuda sin stads invånare ett visst antal mobiltelefoner och möjligheten att använda telefonen under tre års bindningstid.

Utmärkande händelse

I juli 2019 uttryckte kommunala organisationer från Storbritannien sina farhågor om företag som pressar kommuner att teckna långa bindningstider på mer än fem år för tjänster som vanligtvis har ett mycket kortare kontraktslängd. Kritiker sa att detta orsakar stora problem för både kommuner och företag som riskerar att bli stående med stora överträdelser efter bindningstiden.

Relaterade ord

  • Kontraktstid
  • Avtalstid
  • Engångsavgift
  • Bindningstid
  • Åtagande
  • Kontraktslängd
  • Bindningstid
  • Förpliktelse
  • Tidsperiod
  • Kontraktsperiod