Betalningsfri månad

Definition av Betalningsfri månad

Betalningsfri månad innebär att man som kund väljer att inte betala räkningar – ofta kreditkort eller lån – under en viss månad enligt de regler som finns. Det innebär att man kan skjuta upp betalningen för ett tag, men att kunden fortfarande är skyldig att erlägga lika mycket pengar som det som står på räkningen.

Exempel på sammanhang

I början av pandemin 2020 gav de flesta banker sina kunder möjligheten att utnyttja en betalningsfri månad, då många drabbades av ekonomiska bekymmer på grund av covid-19. Ibland kommer även betalningsfri månad som ett erbjudande från banker och på det viset kan kunderna spara lite pengar.

I April 2020 utnyttjade tiotusentals svenskar en betalningsfri månad för att hjälpa till att minska coronapandemin kraftig ekonomiska snedsteg. Kreditmarknadsbolaget UC rapporterade då att svenskarna sköt upp att betala en samlad summa om 6 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder mer än samma period året innan.

Relaterade ord

  • Gratis månad
  • Friköpt månad
  • Avbetalningsfri månad
  • Betalningsfri period
  • Avbetalningsfri period
  • Friköpt period