BankID

Definition av BankID

BankID är en digital identifieringsmetod som möjliggör elektroniska transaktioner som exempelvis personliga identification och godkännande av säkerhetsåtgärder. BankID används för att legitimera en användares identitet och ger användaren tillgång till IT-lösningar och e-tjänster.

Exempel på BankID i sammanhang

BankID används för att komma åt e-banker, såsom internetbanker eller mobilbanker. Det används ibland för att identifiera personer när de gör någon typ av överföring, såsom betalningar eller överföringar till andra personer.

Under 2020 introducerades ett digitalt nationellt ID-kort, kallat Digital ID, i Sverige. Det här systemet använder BankID för att autentisera identitetsuppgifter och för att verifiera identiteter i olika onlineverksamheter. Liknande system har lanserats i andra europeiska länder som Spanien och Schweiz.

Relaterade ord

  • e-legitimation
  • elektronisk legitimation
  • digital signatur
  • e-signatur
  • elektronisk signatur