Avtalsuppgörelse

Definition av Avtalsuppgörelse

Avtalsuppgörelse är en förhandling mellan två eller flera parter, som syftar till att nå fram till ett skriftligt avtal, som representerar alla parters intressen. Det kan innebära att man kommer överens om anställningsvillkor, från servicenivåer till telefonabonnemang, eller även avtal om exempelvis försäljning eller ett äktenskap.

Exempel på Avtalsuppgörelse

En avtalsuppgörelse sker ofta då en arbetsgivare och en anställd ska träffa ett kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren. I det här fallet måste båda parter finna samförstånd så att deras gemensamma intressen kan tas tillvaro på bästa sätt.

2018 slöts det mesta av de svenska kollektivavtalen träffade i förhandlingar mellan Facket och LO och arbetsgivarna. I denna avtalsuppgörelse var det bl.a. pensioner, semesterer, flexibilitet på arbetsplatserna och lön som var några av de viktigaste förhandlingspunkterna.

Relaterade ord

  • Kontraktsförhandling
  • Avtalsslutande
  • Avtalsskrivning
  • Avtalssammanställning
  • Avtalsreglering
  • Avtalsförhandling
  • Avtalsöverenskommelse
  • Avtalsskapande
  • Avtalssammanfattning
  • Avtalsspecifikation