Avtalslösning

Definition av Avtalslösning

Avtalslösning är processen att lösa förhållanden och konflikter mellan parter genom ett formellt skriftligt avtal. Avtalet utfärdas enligt gällande lagar och regler och syftar till att skydda bådas intressen och lösa problemet utan konflikter eller någon som helst fara för båda parterna.

Exempel på Avtalslösning

Ett exempel på avtalslösning kan vara ett avtal mellan ett företag och en konsult som har ingåtts för att lösa en rättslig tvist. Avtalet anger de obligatoriska villkoren, begränsningarna och rättigheterna som gäller för båda parterna.

Ett uppmärksammat exempel var det mellan Facebook och FTC (US Federal Trade Commission), när FTC lade ner en landningsstreck mot Facebook för att de inte hade skyddat personuppgifter tillräckligt väl. I slutet slöts ett avtal som syftade till att se till att Facebook skulle åta sig att stärka sin skyddade av personuppgifter.

Relaterade ord

  • Kontrakt
  • Överenskommelse
  • Avtal
  • Accord
  • Kompromiss
  • Reglering
  • Uppgörelse
  • Fördrag