Avtalsbunden ränta

Definition av Avtalsbunden Ränta

Avtalsbunden ränta är ett begrepp som används när en räntesats som är avtalad ska användas för att fastställa återbetalningsbetalningar för en låntagare som har antagit ett lån. Räntan kan ändras baserat på marknadsförhållanden, men det kommer bara att göras om båda parter i lånet godkänner det.

Exempel på avtalsbunden ränta

När ett bolån antagits kan det avtalas att räntan ska vara avtalsbunden. Det betyder att räntan inte kommer att ändras förutsatt att låntagaren betalar på tid och har inte något betalningsoverskott. I sådana fall kommer den avtalade räntan att gälla under hela löptiden på lånet.

I april 2019 meddelades det att den regerande andalusiska regeringen hade planer på att införa en lag om jämlik avtalsbunden ränta för bostadslån som skulle minska bolåneräntan med upp till 1%. Det planerade lagförslaget skulle innebära att lagstiftaren uppmanade alla banker och finansinstitut i landet att införa jämlik, avtalsbunden ränta.

Relaterade ord

  • Kontraktsränta
  • Bindande ränta
  • Avtalad ränta
  • Förhandlad ränta
  • Överenskommen ränta