Avtalsbunden amortering

Definition av Avtalsbunden Amortering

Avtalsbunden amortering är en som är bunden av en kontraktsformulering och gör att en tjänsteleverantör tillhandahåller en bestämd summa för amortering. Det innebär att när tjänsten har uppfyllts och fakturan betalats, är det viss summa som ska betalas tillbaka till den som tillhandahöll tjänsten. Det går ofta under namnet ”amorteringsavtal” eftersom överenskomna beloppet som ska återbetalas innan det kan betraktas som fullständigt utfört.

Exempel på avtalsbunden Amortering

Ett exempel på en situation där avtalsbunden amortering kan användas är när en entreprenör har kontrakterats för att bygga ett hus och när huset väl har byggts får entreprenören betalt den överenskomna summan. Följande månad måste entreprenören betala tillbaka en viss summa av den ursprungliga fakturan som avtalas i kontraktet, vilket kallas avtalsbunden amortering.

Ett uppmärksammat exempel på avtalsbunden amortering ägde rum under genomförandet av Obama Care-programmet i USA. Det blev ansvarigt för att de stater som hade valt att deltaga i programmet skulle betala en bestämd summa till den federala regeringen, baserat på hur många personer som anmält sig och hur mycket statens regering bidragit med under hela programmet. Detta kallas ofta för avtalsbunden amortering.

Relaterade ord

  • Kontraktsmässig amortering
  • Åtagandeamortering
  • Avtalad amortering
  • Föreskriven amortering
  • Bindande amortering