Avbetalningsform

Definition av Avbetalningsform

Avbetalningsform är ett system som låter låntagare betala tillbaka lån eller krediter till en kreditinstitution, såsom en bank, över en viss tidsperiod. Avbetalningsform innebär oftast att låntagaren betalar ett fast belopp varje månad, i enlighet med en ordnad avbetalningsplan.

Exempel på Avbetalningsform

Ett exempel på avbetalningsform är när en person tar ett lån från en bank för att köpa en bil. Köparen följer sedan bankens regler för att betala av sitt lån, genom att betala ett fast belopp varje månad.

2020 införde europeiska lagstiftare ett nytt regelverk som ger användare bättre skydd när de köper produkter på avbetalning. Det är den första lagstiftningen om avbetalningar på EU-nivå som syftar till att ta bort den utmaning som flaskhalsar vanliga konsumenter när det gäller rätten att betala för önskade produkter.

Relaterade ord

  • Delbetalning
  • Uppläggningsform
  • Betalningsplan
  • Avbetalningsplan
  • Betalningsmetod
  • Uppläggning