Attraktiv ränta

Definition av Attraktiv ränta

Attraktiv ränta är ett begrepp som syftar till att beskriva en ränta som är så låg som möjligt för investerare, låntagare eller banken – eller helt enkelt alla som är involverade i den ekonomiska transaktionen. Attraktiv ränta anses vara nödvändig för att uppmuntra människor att investera eller låna, särskilt under perioder med låg inflation och hög oro för ökade räntor.

Exempel på Attraktiv ränta

Ett vanligt exempel på attraktiv ränta är när en bank erbjuder attraktiva genomsnittliga räntor för lån, där investerare ofta betalar lägre räntor för sina utlåningar. Detta hjälper till att uppmuntra investerare att investera sina pengar i banker som erbjuder låga räntor, vilket även kan leda till att de har ett automatiskt an ingen effektiv riskjusterad avkastning per period.

2019 infördes en ny europeisk lag som kallades Eu Suresnderingslagstiftning (PSD2) som syftade till att minska kostnader för betalningar genom att möjliggöra direktöverföringar från bankkonto till bankkonto mellan olika banker. Eftersom de europeiska centralbankerna också införde en ”Attraktiv räntenivå” inför PSD2-regler, kunde finansinstitut använda denna förmåniga räntenivå som ett stöd för investeringarna i deras produkter. Som ett resultat var det möjligt för investerare att se stora avkastningsfördelar från det europeiska PSD2-regelverket.

Relaterade ord

  • Förmånlig ränta
  • Lönsam ränta
  • Fördelaktig ränta
  • Vinstgivande ränta
  • Gynnsam ränta
  • Förmånligt pris