Anståndstid

Definition av Anståndstid

Anståndstid (engelska: Suspension of time) är en period under vilken ett avtal eller utfärdandet av intressen inte får fullföljas. Tiden är ofta tidsbegränsad, men kan förlängas under vissa omständigheter. Anståndstiden används oftast för att ge parterna tid att komma överens om ett missförhållande som kan uppkomma mellan dem.

Exempel på Anståndstid

Ett exempel på användning av anståndstid är när en lägenhetsinnehavare har brustit mot sina åtaganden gentemot sin hyresvärd, och hyresvärden sätter in en process där innehavaren måste betala den påföljande skulden inom en viss tid innan nästa steg tas. Om de inte kommer överens innan den utsatta tiden upphör, vidtar hyresvärden lagenliga steg för att söka hela skulden.

I juni 2020 har USA:s president Donald Trump förlängt anståndstiden för Koreanska Halvön. Det innebär att handelssanktioner och restriktioner som träddes i kraft som ett resultat av den amerikanska-koreanska handelskonflikten under 2018, har förlängts fram till maj 2021.

Relaterade ord

  • Uppskovstid
  • Fördröjningstid
  • Tidsfördröjning
  • Tidsutdrag
  • Förseningstid
  • Uppskov