Anståndsperiod

Definition av Anståndsperiod

Anståndsperiod är en tidsperiod som utses innan någon måste vidta vissa åtgärder, eller när det är förbjudet att göra något. Omständigheterna vid vilka en anståndsperiod utses bestäms ofta av lag eller avtal.

Exempel på Anståndsperiod

Ett vanligt exempel på anståndsperiod är en köpare som skriver ett kontrakt som säger att de har rätt att avbryta affären inom en viss tid, ofta 30 dagar från köptillfället. Det återspeglar en anståndsperiod som ger köparen tillräckligt med tid att granska produkten innan de bestämmer sig om de önskar hålla den eller inte.

I maj 2018 godkände Europeiska unionens medlemsländer en anståndsperiod på 21 månader för att ge bonusbelagda stater tid att ta bort subsidier som bryter mot EU:s regler. De bonusbelagda staterna har underskrivit ett avtal som löper från den 1 juli 2018 till den 31 mars 2020.

Relaterade ord

  • Uppskovstid
  • Tidsfrist
  • Friståldern
  • Tidsram
  • Grace period
  • Väntetid