Anståndsförlängning

Definition av Anståndsförlängning

Anståndsförlängning är ett uttryck som används för att beskriva en tidsförskjutning som ges till en person for att lösa ett ärende. Anståndsförlängningar kan tillhandahållas för förseningar i någon legal process eller till en avtalad deadline.

Exempel på Anståndsförlängning

Ett exempel på en anståndsförlängning skulle kunna vara när en domare ger en person som är involverad i ett juridiskt ärende fler veckor för att hitta en advokat innan rättegången. En annan situation skulle vara när en låntagare beviljas fler pgifter för att betala tillbaka ett lån innan det anses ha förfallit.

Vid coronapandemin 2020 beviljade Förenade staterna många skuldföretag och låntagare en anståndsförlängning för att betala tillbaka avtalade skulder. Företagen och lånrtagarna beviljades också förseningsavgifter och andra avgifter som inte skulle aktiveras, vilket gjorde att de skulle få mer tid att betala tillbaka lånen.

Relaterade ord

  • Förlängning av tidsfrist
  • Uppskov
  • Försenad betalning
  • Tidsförskjutning
  • Försening
  • Uppskovsperiod