Anstånd

Definition av Anstånd

Anstånd är en rättslig eller administrativ åtgärd där en förfarande som är ytterligare föreliggande skjuts upp. Det bör ses som ett tillfälligt avbrott, genom vilket personen eller organisationen påverkas av den hävda uppskjutningen. Till exempel kan en långivare begära anstånd från en skuldbetalare under en viss tid för att betala sina skulder.

Exempel på Anstånd

Exempel på anstånd inkluderar när ett organ tar emot anmodan om att uppskjuta stämningen av en dom, till exempel vid mål där förbjudna material som webbläsare är involverat.

En noterad händelse involverande anstånd var när det amerikanska justitieministeriet i juli 2017 begärde anstånd för att föra en dom mot Apple i ett patenttvist som involverar iPhones. Statsadvokaten tilldelades ett anstånd för att söka förbud mot Apple från att sälja iPhone-modeller som uppfyller tvistiga patent.

Relaterade ord

  • Uppskov
  • Fördröjning
  • Avstånd
  • Uppskjutning
  • Försening
  • Tillbakadragande