Annullerbarhet

Definition av Annullerbarhet

Annullerbarhet är ett begrepp som innebär att man gör det möjligt för en part att avbryta en överenskommelse eller avtal innan den löper ut. Båda parter kan dra tillbaka deras samtycke eller skriva under mitt framtida datum, vilket gör det möjligt för dem att lägga till eller ta bort villkor.

Exempel

Ett exempel på annullerbarhet är när man tecknar ett hyreskontrakt där båda parter har ett alternativ om att komma överens om nya villkor innan hyresperioden löper ut.

En annan uppmärksammad händelse som involverar annullerbarhet är den nyligen avslutade Brexit-överenskommelsen mellan Storbritannien och EU. De kom överens om en sektion som kallas ”avtalets annullerbarhet”, och ger båda parter tillräcklig flexibilitet att modifiera eller uppdatera sina överenskommelser.

Relaterade ord

  • Återkallelsebarhet
  • Upphävbarhet
  • Ogiltigförklaring
  • Upphävning
  • Upphävandebarhet
  • Ogiltigförklaringseffekt