Amorteringsränta

Definition av Amorteringsränta

Amorteringsränta är den ränta som betalas månatligen för att ordna en låneamortering. Räntan är sedan den summa som långivaren tar ut för att låna pengar. Amorteringsräntan består av två delar; huvudamorteringen, som är lånet själv och räntan som betalas på det. Amorteringsräntan bestäms vanligtvis av långivaren och beror på typen av lån och långivar.

Exempel på Amorteringsränta

En person väljer att ta ett huslån med en amorteringsränta som består av 4,5 % rörlig ränta och 1,5 % fast ränta, med ett återbetalningstid om 25 år.

I september 2020 införde regeringen en sänkt amorteringskrav för privatpersoner från 2% till 1%. Det är ett resultat av den pågående pandemin, vilket ger möjligheten att låna upp större belopp med amorteringskrav.

Relaterade ord

  • Avskrivningsränta
  • Avskrivningsavgift
  • Amorteringsavgift
  • Avskrivningstaxa
  • Amorteringskostnad