Amorteringsplikt

Definition av Amorteringsplikt

Amorteringsplikt är ett lagstadgat krav att man ska amortisera, eller avskriva, en del av värdet på ett användbart och tillgångsskapande fastighetsinnehav årligen. Deltagarna kan i detalj skriva manuella amorteringsavtal som krav eller detekta sina egna amorteringsnivåer.

Exempel på Amorteringsplikt i ett Sammanhang

I Sverige stadgas det i Lag om skattereduktion för hemförsäkringar (1993: 138) att bostäder och fast egendom ska vara försäkrade med en skyddsnivå som motsvarar områdets genomsnittliga föremålsvärde. För att uppfylla denna skyddsnivå måste köparen ta hänsyn till amorteringsplikten.

1. 2017 infördes amorteringsplikt för första gången som en del av den svenska bostadsmarknaden, då bankerna krävde att amortering skulle ske på alla bostadslån som löpte längre än fem år.
2. I februari 2019 höjdes amorteringstakten ytterligare till 1% per år, vilket kommer att ha stora effekter för bostadsmarknaden.

Relaterade ord