Amorteringsperiodicitetskrav

Definition av Amorteringsperiodicitetskrav

Amorteringsperiodicitetskrav är ett regelverk som kräver att ett företag amorterar (betalar av) sina lån inom en viss periodicitet (regelbundenhet). De begränsningar som sätts upp är oftast baserade på ett företags ekonomiska och operativa möjligheter.

Exempel på Amorteringsperiodicitetskrav

De flesta stater kräver att företag som tar ut lån amorterar dessa lån inom en viss periodicitet, detta för att garantera att låntagaren kan betala av det lån som de tog ut. Detta krav ställs även av banker och finansinstitut.

I januari 2021 uppmärksammades ökningen av amorteringsperiodicitetskravet i den indiska centralbankens senaste policy, som höjde kraven på lånetagares behov att amortera sina lån inom 5 år. Det nya regelverket, som infördes för att skydda konsumenter och förbättra banker och finansinstituts stabilinivåer, har blivit omdebatterat.

Relaterade ord

  • Återbetalningsperiodicitetskrav
  • Avbetalningsperiodicitetskrav
  • Inbetalningsperiodicitetskrav
  • Betalningsperiodicitetskrav
  • Återbetalningsfrekvenskrav
  • Avbetalningsfrekvenskrav
  • Inbetalningsfrekvenskrav
  • Betalningsfrekvenskrav