Amorteringspåbud

Definition av Amorteringspåbud

Amorteringspåbud är ett tvång på låntagare att amortera, eller göra avbetalningar, på deras lån. Låntagare betalar då tillbaka sina lån ränta plus en del av det underliggande låneprinciper för att säkerställa att de helt betalar tillbaka hela skulden.

Exempel på Amorteringspåbud i ett Sammanhang

I Sverige är det obligatoriskt att amortera på bostadslån om det betalas ut från den 1 januari 2016. Alla som tar ut ett bostadslån måste amortera med minst 1 procent av skulden varje år.

I början av 2019 presenterade Sveriges regering beslutet att införa en låg ränteskatt på bostadslån, vilket resulterade i att flera banker tog bort amorteringspåbudet för sina kunder. Detta ledde till omfattande kritik eftersom många upplevde det som att skuldberedningen inte togs på allvar.

Relaterade ord