Amorteringsmöjlighet

Definition av Amorteringsmöjlighet

Amorteringsmöjlighet är ett ekonomiskt begrepp som hänvisar till möjligheten för en person eller företag att avbetala en skuld med hjälp av kontinuerliga inbetalningar. Det ger låntagaren ett större utrymme att kontrollera och planera sin privat- och affärsverksamhet och kan hjälpa till att reducera den totala kostnaden för skulden när låntagaren återbetalar den på ett mer förmånligt sätt.

Exempel på Amorteringsmöjlighet

Ett exempel på amorteringsmöjlighet är när en låntagare ansöker om ett bostadslån från banken. Eftersom banken ger låntagaren den möjlighet att amortera sitt lån genom att göra regelbundna inbetalningar, kan detta minska totalbeloppet som låntagaren behöver betala, vilket gör det lättare att betala av lånet.

I januari 2021 meddelades det att det danska riksdagsbeslutet om amorteringsmöjlighetens lag har ändrats för att ge husägare mer flexibilitet när de betalar en utestående skuld. Riksdagen beslutade att ta bort kraven att amortera ett stort belopp av lånet på en gång och istället lita till regelbundna fasta eller flexibla avbetalningar över loppet av lånets livstid.

Relaterade ord

  • Avbetalningsmöjlighet
  • Upplåningsmöjlighet
  • Betalningsmöjlighet
  • Inlösningsmöjlighet
  • Återbetalningsmöjlighet