Amorteringskonto

Definition av Amorteringskonto

Amorteringskonto är ett konto som används för att räkna ut hur mycket man ska amortera, eller betala av, på en långsiktig skuld. Kontot hjälper även till att beräkna det totala beloppet som måste betalas för att täcka skulden. Amorteringskontot är oftast en del av ett kapitalkonto, vilket innehåller ett stort antal poster som håller reda på och rapporterar alla transaktioner som är relaterade till skulden.

Exempel på Amorteringskonto

John har lånade 1 000 000kr till att köpa en bostad. Han startade ett amorteringskonto som kommer att hålla reda på alla insatser och räntor som är aktiva. Varje månad betalar John 7 500kr till sitt amorterskonto som används för att amortera lånet.

År 2020 beslutade Riksbanken att bankerna inte fick ta ut amorteringsavgifter på sina kunder, när de senarelade sina amorteringsbetalningar på sina amorteringskonton. Detta var efter den epidemi som hade drabbat Sverige och gjort det svårt för många att hitta pengar för att täcka skulden. Genom det här beslutet fick bankerna bara ta betalt för den dagliga räntan och ingenting annat.

Relaterade ord

  • Avskrivningskonto
  • Ackumuleringskonto
  • Inskrivningskonto
  • Upplåningskonto
  • Betalningskonto