Amorteringsfritt lån

Definition av Amorteringsfritt lån

Amorteringsfritt lån är en form av långivning som medger att långivarens insatta medel inte återbetalas med avsatta amorteringar utan att hela beloppet plus ränta endast skall betalas tillbaka på ett bestämt datum.

Exempel på ordet i ett sammanhang

”John ansökte om ett amorteringsfritt lån på 200 000 kr hos sin bank.”

2019 tog den danska regeringen beslutet att amorteringsfria lån ska förbjudas. Syftet med regleringen är att minska skuldbelastningen bland privatpersoner.

Relaterade ord