Amorteringsbehov

Definition av Amorteringsbehov

Amorteringsbehov är en ekonomisk term som beskriver det totala beloppet som ska betalas tillbaka för upplåning som tidigare har gjorts. Amorteringsbehov används vanligtvis för att ta reda på hur mycket kapital som krävs för att betala tillbaka lånen och hur lång tid det tar.

Exempel på användning

I ett företag kan en ekonom använda amorteringsbehov för att se hur företagets nuvarande upplåningssituation ser ut. Om det totala amorteringsbehovet är mycket högt kan det tyda på att företaget har tagit alltför mycket lån från banken och är skyldig mycket pengar tillbaka.

Under de europeiska finansiella krisen fortsatte EU-ledarna att öka sina lån för att utnyttja marknaden, öka sina investeringar och utnyttja cheap money-strategier. Efter en tid med stagnation växte amorteringsbehovet till ett insurmountable problem med betydande effekter på ytterligare ekonomisk tillväxt.

Relaterade ord

  • Avskrivningsbehov
  • Inlösenbehov
  • Upplösningsbehov
  • Betalningsbehov
  • Upplösningsefterfrågan
  • Avskrivningskrav