Alternativ ränta

Definition av Alternativ Ränta

Alternativ ränta (Alternate Rates of Interest, AROI) är en form av ränta som lånarkunden tillåts att betala för att ha rätt till specifika fördelar som vanligen inte är tillgängliga om de betalar standardräntan. Dessa alternativ kan innehålla längre återbetalningstid för lånet, men det kan även inkludera lägre första års obligationsservicen med en möjlighet för kunden att välja att öka sin obligationsservice under ytterligare år.

Exempel på Alternativ Ränta

Ett exempel på alternativ ränta är när låntagaren bestämmer sig för att ta upp lån med fast ränta och betala alternativränta tills bolånet är fullt amorterad. Ett annat exempel är när låntagaren tar ett lån med flexibel ränta och väljer att betala fast, alternativ ränta.

2020 gavs EU-kommissionen den europeiska inriktningen att kommissionen skulle undersöka möjligheten att införa bostadsalternativa räntesatser (ARS) i de europeiska unionens Investeringsstödsfonder. Kommissionen har planerat att ta fram ett standardiserat process- och redovisningsramverk för bostadsalternativa räntesatser under 2021.

Relaterade ord

  • Substitutränta
  • Ersättningsränta
  • Reservränta
  • Avvikelseränta
  • Komplementränta
  • Suppleringsränta