Återbetalningsprofil

Definition av Återbetalningsprofil

En återbetalningsprofil är ett system som används för att bestämma och hantera hur en organisation eller person kommer att betala tillbaka lånade pengar. Det beskriver vanligtvis vilka månader som ska betalas tillbaka, vilken del av lånet som ska betalas samt totala mängden av de totala betalningarna.

Exempel på Återbetalningsprofil

Organisationens återbetalningsprofil för kapitalutlåning bestämmer hur de ska betala tillbaka lånet. Den föreskriver att de ska betala $ 2 000 i ränta varje månad under en femårsperiod med fyra extra avbetalningar på $ 10 000 under andra och fjärde året. Till slut ska organisationen ha betalat tillbaka hela lånet.

Relaterade ord

  • Återbetalningsmönster
  • Återbetalningsstruktur
  • Återbetalningsmodell
  • Återbetalningsform
  • Återbetalningsplan