Offert

En offert är ett detaljerat, formellt dokument som uttrycker ett affärserbjudande från en säljare till en potentiell köpare. Offerten specificerar typen av produkt eller tjänst som säljaren vill tillhandahålla, inklusive kostnaden, leveransvillkoren, och andra relaterade detaljer.

Offerten fungerar som en grund för affärstransaktionen, vilket innebär att den anger vad säljaren åtar sig att tillhandahålla, och till vilket pris. Offerten kan också innehålla information om garantier, betalningsvillkor, eventuella tilläggsavgifter och en giltighetstid, vilket ger kunden tid att besluta om de vill acceptera erbjudandet eller inte.

Offerten spelar också en viktig roll vid offentliga upphandlingar, där flera företag kan bjuda på samma projekt eller kontrakt. I sådana fall kan offerten innehålla mer komplicerade villkor och krav, för att uppfylla de specifika behov och förväntningar som den offentliga sektorn har.

Exempel på Offert

Ett exempel på en typisk offert skulle kunna vara: ”Jag skickar dig en offert för att designa ditt företags webbplats. Kostnaden för denna tjänst är $200, plus en extra avgift på $50 för underhåll och support. Offerten är giltig i 30 dagar, vilket ger dig tid att överväga om du vill acceptera vårt erbjudande.”

Ett annat exempel på en offentlig upphandlingsoffert är när Amazon Inc. år 2020 offentliggjorde sitt upphandlingsförslag till den amerikanska regeringen om att tillhandahålla en snabb och miljövänlig transporttjänst. Offerten, som framställdes i samarbete med Kuiper Systems och mu Aerospace, syftade till att övertyga de federala myndigheterna om att anlita Amazon för deras logistikbehov. Denna offert inkluderade komplexa villkor och krav för att tillgodose regeringens specifika behov.

Relaterade ord

  • Anbud
  • Kostnadsförslag
  • Prisförslag
  • Tillbud
  • Erbjudande
  • Bud