Månadskostnad

definition av Månadskostnad

Månadskostnad är en total summa av kostnader under en viss månad, ofta bestående av fasta kostnader som räntekostnader, försäkringskostnader, boendekostnader osv. Månadskostnaden kan också innefatta ett lånebelopp som betalas för att minska vad som är skyldigt den aktuella månaden.

Exempel på ordet i sammanhang:

”Du kan spara mycket pengar om du minskar dina månadskostnader.”

Uppmärksammade händelser:

Många hushåll var tvungna att se över sina månadskostnader när coronaviruset spred sig globalt, då diverse nedstängningar ledde till endast begränsat arbete för många. Finansorganisationer lockade hushåll med att förhandla sina nuvarande låneavtal till bättre konditioner, något som mer än någonsin var nödvändigt för att begränsa månadskostnaderna.

Relaterade ord

  • Månadsavgift
  • Månadsutgift
  • Månadskostnad
  • Månadsbelopp
  • Månadspris
  • Månadssumma