låneutbetalning

Definition av låneutbetalning

Exempel på låneutbetalning

En person som ansöker om ett bostadslån får först ett kontantbelopp utbetalt när processen har slutförts. Utbetalningen består av pengar som banken betalar till låntagaren som ursprungligen har begärt ett bostadslån.

2020 utgick statligt stöd i form av en låneutbetalning till småföretag som drabbats av coronapandemin. Det var den sista utbetalningen av detta stöd under pandemins första våg.

Relaterade ord

  • Kreditutbetalning
  • Låneremission
  • Utlåning
  • Kreditgivning
  • Kredittilldelning
  • Finansiering