Justeringsperiod

Definition av Justeringsperiod

Justeringsperiod är ett begrepp som används för att beskriva en tidsperiod då vissa ändringar kan göras i befintliga system eller planer. Under en justeringsperiod är det möjligt för organisationer, företag eller regeringar att göra nödvändiga förändringar för att anpassa sig till nya situationer.

Exempel på Justeringsperiod

En typisk justeringsperiod är när ett företag startar ett nytt projekt där man gör nödvändiga förändringar i systemet för att kunna utföra det.

I april 2020 utsattes USA:s långivare till Social Security Administration årliga justeringsperiod på grund av den globala pandemin Covid-19. Denna justeringsperiod skedde för att administratörerna hade tid att anpassa sig efter de extra utmaningar som pandemin skapade. Ytterligare en uppmärksammad händelse där justeringsperiod var relevant var när parlamentet i Storbritannien införde en femårig justeringsperiod när man vidtog steg för att reformera sjukförsäkringen).

Relaterade ord

  • Anpassningsfas
  • Justeringsfas
  • Korrigeringsfas
  • Förändringsfas
  • Uppdateringsfas
  • Revideringsfas