Inkomstkrav

Definition av Inkomstkrav

Inkomstkrav är ett begrepp som används för att beskriva de finansiella krav som ställs på en individ eller ett företag när man anser att den ska ha tillgång till visst beviljade resurser eller tjänster. Ett inkomstkrav beskriver vanligen de minimivärden eller gränsvärden som bör (eller överstigs) för att man ska uppfylla kraven.

Exempel på Inkomstkrav

Ett exempel på ett inkomstkrav är att en person måste ha en årsinkomst som är högre än en viss gräns för att kunna göra anspråk på olika typer av subventioner eller andra förmåner.
Ett annat exempel är att finansinstitut ställer specifika inkomstkrav på vem som kan ansöka om bostadslån, normalt satt baserat på kundens skuldkvotsbelopp.

2019 infördes höjda inkomstkrav för att få bostadsbidrag av den brittiska regeringen till personer under 25 år, vilket möttes med protester från bl a ungdomsorganisationer.

Relaterade ord

  • Ekonomiska krav
  • Ekonomiska förutsättningar
  • Ekonomiska villkor
  • Inkomstgräns
  • Inkomstnivå
  • Inkomstkriterium