Hela lånetiden

Definition av Hela lånetiden

Hela lånetiden är den tid som det tar för en låntagare att återbetala ett lån. Lånetiden kan inkludera ursprunglig ränta, amorteringar och eventuell omförhandling av det ursprungliga lånet. Hela lånetiden är beroende av lånebeloppet och detaljer om termen för lånet.

Exempel på Hela lånetiden

En person som tar ett femti årslån som kräver att tre fjärdedelar av lånet betalas tillbaka inom de första fem åren har en hela lånetiden på femti år.

Englands regering förlängde hela lånetiden för studenter från tjugo år till trettiofem år i juli 2018. Tidigare var standardsatsen för studentlån tjugo år och möjliggjorde inte att studenter har möjlighet att ta hand om sina finanser.

Relaterade ord

  • Lånets löptid
  • Lånets varaktighet
  • Lånets period
  • Lånets tidshorisont
  • Lånets varaktighetstid