Handläggningstid

Definition av Handläggningstid

Handläggningstid är ett begrepp som syftar till den tid det tar för myndigheter eller organisationer att slutföra en viss process eller ett uppdrag. Handläggningstiden anges som den period det tar för att utvärdera, titta på och fatta ett beslut om ett visst ärende.

Exempel på uppmärksammad händelse

En viktig händelse där handläggningstid har uppmärksammats var regeringen Boris Johnsons handläggningstid för Brexit-processen. Trots en tidig lovad tid för slutlig handläggning tog det mycket längre tid än förväntat.

Relaterade ord

  • Bearbetningstid
  • Behandlingstid
  • Processeringstid
  • Tidsåtgång
  • Tidsram