Hållbarhetskriterier

Definition av Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterier är mått som används för att mäta hur hållbart ett företag, en organisation eller föremål är. Kriteriorna tar hänsyn till miljö- och samhällsansvar, ekonomi, teknik och andra faktorer som kan påverka en organisations förmåga att vara hållbar.

Exempel

Ett exempel på användningen av hållbarhetskriterier är när ett företag överväger att anställa ny personal. Företaget kan väga in miljö- och samhällsansvar, ekonomi och teknik som hållbarhetskriterier innan de beslutar om att anställa personen.

2020 uppmärksammades The CaseMaker Climate Change Case Challenge, där studenter skulle presenterra lagstyrda och innovativa lösningar på klimatförändringar. Uppgiften innefattade också att använda hållbarhetskriterier för att bedöma hur deras lösning kan påverka klimatet.

Relaterade ord

  • Miljökrav
  • Ekologiska krav
  • Durabilitetskrav
  • Hållbarhetsstandarder
  • Miljöstandarder
  • Ekologiska standarder
  • Hållbarhetsmål
  • Miljömål
  • Ekologiska mål