Ansökningskriterier

Definition av Ansökningskriterier

Ansökningskriterier är de grundläggande krav eller villkor som måste uppfyllas för att någon ska kunna söka en position eller få tillgång till ett program. Kriterierna kan omfatta personliga attribut så som arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund; de kan också omfatta betalning eller tidsdeadlines.

Exempel på Ansökningskriterier

För att söka en viss position hos Bank of America måste kandidater ha minst 5 års erfarenhet inom branschen samt ett avslutat jobbintervju med nämnda organisation.

I början av 2020, när hundratals anställda sparkades från Microsoft till följd av Coronavirusets ekonomiska effekter, togs det också beslut om att ändra ansökningskriterierna för nya jobbpositioner, vilket innebar att kandidater måste ha minst 5 års erfarenhet inom branschen.

Relaterade ord

  • Krav
  • Uppställning
  • Villkor
  • Kriterier
  • Begäran
  • Förutsättningar
  • Kravspecifikationer
  • Kravprofil
  • Ansökningsvillkor