Ansökningsformulär

Definition av Ansökningsformulär

Ansökningsformulär är ett dokument som används för att samla information om en person, företag eller personer som söker någonting. Det har olika former som innehåller frågor, instruktioner och andra krav för att tillhandahålla den information som krävs för att slutföra ansökan.

Exempel på Ansökningsformulär

Ett typiskt ansökningsformulär kan innehålla frågor om personliga och akademiska referenser, krav och bevis för utbildning och erfarenhet som krävs för den aktuella tjänsten, eller en ansökan om en stipendie.

I januari 2021 valde EU-parlamentet att reformera de nuvarande ansökanprocesserna för att uppmuntra deltagande av yngre kandidater i de olika processerna genom att ta bort ansökningsformulären och istället skapa digitala test som kontrollerar kandidaternas basala kunskaper inom relevanta ämnen.

Relaterade ord

  • Ansökningsblankett
  • Ansökningshandlingar
  • Ansökningsdokument
  • Ansökningspapper
  • Ansökningsskrift
  • Ansökningsunderlag