Ansökningsbelopp

Definition av Ansökningsbelopp

Ansökningsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva värdet av ett värde eller ekonomiskt bidrag som ansöker om. Det kan vara en summa pengar, tjänster eller varor som det är möjligt att ansöka om. Ansökningsbeloppet är helt beroende på vilken typ av program som det gäller och kan variera från enstaka dollar till stora belopp.

Exempel på Ordet Ansökningsbelopp

”Sent i förra veckan ansökte vi om anslag för årets projekt med ett ansökningsbelopp på $50 000”.

Under coronapandemin 2020 har ansökningsbelopp ofta dykt upp i nyheterna. Till exempel, under juli 2020 öppnade USA:s federala regering ett program där företagare och organisationsledare kunde ansöka om ett stöd med ett belopp upp till $10 miljoner.

Relaterade ord

  • Ansökningssumma
  • Ansökningsvärde
  • Ansökningsvärdet
  • Ansökningssumman
  • Ansökningsbeloppet
  • Ansökningskostnad
  • Ansökningskostnaden