Amorteringsregler

Definition av Amorteringsregler

Amorteringsregler är en samling regler som reglerar hur mycket man måste amortera på sina lån. Reglerna styr den totala belastningen som ska amorteras, vilket är den minimala mängden som ska betalas varje månad.

Exempel på Amorteringsregler

På de flesta lån följs amorteringsregler som kräver att man amorterar 3 procent av det totala lånebeloppet varje år. Om man har ett bolån på 1 miljon kronor betyder det att det ska amorteras 30 000 kronor varje år.

2020 införde Sveriges riksdag nya amorteringsregler vid köp av bostadsrätt och fastighet. Enligt de nya reglerna måste man nu amortera 1 procent av lånebeloppet och det är ett krav från staten för att bli godkänd att låna pengar. Det nya kravet har föranlett en stor diskussion om hur detta ska påverka bostadsmarknaden.

Relaterade ord