Amorteringsöverskott

Definition av Amorteringsöverskott

Amorteringsöverskott är det belopp ett lån satts för att ta itu med som är större än den balans som ska amorteras. Det används ofta för att reducera summan som ska betalas tillbaka till en långivare eller att minska förfallonoteringar från låntagare.

Exempel på Amorteringsöverskott

Ett exempel på ett amorteringsöverskott skulle vara när en person förhandlar med sin långivare om att de ska ta en del av ett villalånet, istället för att betala hela beloppet. Personen gör en inteckning, ett amorteringsöverskott på 10 000 kronor och kan därmed betala mindre än vad deras lån förväntas utgöra.

Under andra kvartalet 2020 hade Sverige den största lokala amorteringsöverskottet sedan 1980-talet. Enligt Statistiska Centrallbyrån uppgick den totala amorteringen på banklån, hyreslån och andra finansiella instrument under perioden till drygt 53 miljarder kronor. Det var mer än tre gånger så mycket som vad som amorterades samma kvartal året innan.

Relaterade ord

  • Överskott av avskrivningar
  • Avskrivningsöverskott
  • Överskott av amorteringar
  • Amorteringsutjämning
  • Avskrivningsutjämning